Neden AgroShow Eurasia?

Türkiye’nin nüfus bakımından en kalabalık şehri olan İstanbul, potansiyel bir ihracat kapısıdır. Tarihi, kültürel değerleri ve yarattığı katma değerli ekonomisiyle dünyanın en önemli şehirleri arasında gösterilen İstanbul, Asya ve Avrupa’yı bağlaması nedeniyle de stratejik bir konumda bulunmaktadır.  Önemli bir liman kenti olması, demir yoluyla da Asya ile Avrupa’yı buluşturması Türkiye ticaretinin yüzde 27’lik kısmının İstanbul’da gerçekleşmesini sağlamaktadır.
 
Günümüzde İstanbul, Türkiye'nin %55 üretimine ve %45'lik ticaret hacmine sahiptir. Ülkede Gayrisafi millî hasıla'nın %21.2'lik kısmını oluşturur. Toplam ihracattaki payı %45,2, ithalâttaki payı ise %52,2'dir.
 
Bütün bunlar değerlendirildiğinde, Türkiye Tarım Sektörü’nün modernizasyonu ve ihracattaki payının artırılması konusunda İstanbul’un büyük bir potansiyeli olduğu görülmektedir. TÜYAP olarak, bu potansiyeli ülkemizin kalkınması, stratejik sektörlerden olan tarım sektörünün ihracatının artırılması dolayısıyla cari açığa katkıda bulunulması hedefleriyle Agroshow Eurasia’yı hayata geçirdik.
 
Başta Avrupa olmak üzere, Asya, Ortadoğu ve Afrika’dan çok sayıda ziyaretçiyi fuarımızda ağırlamayı ve gerçekleştirilecek ticari ikili iş görüşmeleri ile ihracat potansiyeli olan firmalarımızın ürünlerinin tüm dünyaya ulaştırmayı hedeflemekteyiz.
 
Agroshow Eurasia, İstanbul’dan tüm dünyaya…